เปิดจำหน่ายบัตร 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป . Ticket sale on 6 August 2022, 10AM (GMT+7) onwards

2022 KIMJAEHWAN FANCONCERT [I_MY_ME_MINE] in BANGKOK
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.
►สถานที่: MCC HALL The Mall Ngamwongwan
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: https://www.yglobal-music.com/  

2022 KIMJAEHWAN FANCONCERT [I_MY_ME_MINE] in BANGKOK
►Date : Saturday 3 September 2022 at 5.00 PM
►VENUE: MCC HALL The Mall Ngamwongwan
►Ticket Open: Saturday 30th July 2022 at 1.00 PM
►Sale channel: https://www.yglobal-music.com/